48.150.2001 – MSB.314 pozunun 2020 yılı birim fiyatı

30 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

48.150.2001 – MSB.314 pozunun 2020 yılı birim fiyatı, Milli Savunma Bakanlığı kurum pozudur.

yeni poz no 48.150.2001eski poz no MSB.314Saha betonu ve beton yollarda demirli genleşme derzi yapılmasım2020 Fiyatı 32,64 TL

 
Genleşme derzi pozu 2020 yılı metre fiyatı 32,64 TL.
Beton yollarda 30-50 m. Aralıkta, saha betonlarında her iki istikamette 30-50 m. Aralıkta, anolar halinde dökülen betonun dolu gözlerinin dökümü esnasında birleşim yerlerine ekteki detaya göre 75cm ara ile 50cm boyunda Q16 yuvarlak demir yerleştirilmesi ,boş gözlerinin betonu dökülmeden önce, demirin açıkta kalan ucunun 2 kat boyanarak yağlanması,üzerine bir ucu kapatılmış suda bekletilmiş 20×150 mm. ebadındaki kavak kerestesine 20×50 mm. ebadındaki kavak kerestenin mastar çekmek için geçici olarak eklenmesi ,bilahare boş gözlere beton dökülerek, prizini aldıktan sonra 20×50 mm.lik parçanın sökülmesi, beton kenarlarının mala ile pahlanması ve derzin 190° ‘ye kadar ısıtılmış mastik asfalt ve bitüm karışımı ile sıcaklığı 170°’den aşağı düşmemek üzere doldurulması için; işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır.
ÖLÇÜ : Demirli genleşme derzi uzunluğu hesaplanır.