48.150.1001 MSB 2022 birim fiyatı

29 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

48.150.1001 MSB 2022 birim fiyatı

48.150.1001 MSB 2022 birim fiyatı, eski poz no MSB 322
Pozun tanımı: Saha, tretuvar, yol, otopark, hangar ve atölye içi beton kaplama yapılması (C16/20
hazır beton kullanılarak)
Pozun birimi:
Pozun 2022 Yılı Birim Fiyatı: 675,26 TL
https://birimfiyatim.com/25-250-4000-kalorimetre-pozu-birim-fiyati/
Şartnamesindeki esaslar dahilinde ve projesinde gösterilen veya idarece verilen talimata uygun olarak yol betonu dökülmesi sıkıştırılması , tesviyesi , derzlerin bırakılması veya açılması ve teçhizi , doldurulması , itinalı bir suretle beton kürünün sulanmak , örtmek vs. şekillerde tamamlanması suretiyle her çeşit (taşıt yolu , yaya kaldırım , tünel içi kaldırım ve yol betonları )beton yol yapılması.
Derz latalarının iş başında temini ve yerleştirilmesi , bitüm ve boya malzemesinin iş başında temini ve kayma demirlerine bir kat sülyen , bir kat bitüm sürülmesi , gerekli beton veya çelik kalıp malzemelerinin iş başında temini ve kalıpların yapılması , dilatasyon derzlerinin altına sabit derz latalarının temin edilerek yerleştirilmesi , beton yüzeyinin perdah makinası ile perdahlanması beton yüzeyinin yol eksenine dik (enine) istikamette süpürülmesi , kendir ve kenevirin iş başında temini ve bunların ; derz boşluklarına yerleştirilmesi , bilahare derzlerin ; iyice temizlenmesi , kurutulması ve derz cidarlarına bitümlü malzeme sürülmesi , soğuk veya sıcak derz malzemelerinin iş başında temini ve derzlerin bunlarla doldurulması , suretiyle beton yol , tretuvar , tünel içi kaldırım ve yol betonları yapılması ve diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik , malzeme , makina , alet ve edavat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar dahil , (demir bedeli , demir işçiliği ile çimento ve demirin yüklenmesi iş başında boşaltılması , çimento , demir , kum ve çakılın yıkanması hariç) m3 hariç.
ÖLÇÜ: Tatbik projesi ebadları üzerinden hesaplanan m3 cinsinden hacmidir.