2886 51 g maddesi

7 Aralık 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

2886 51 g maddesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesinin g bendi aşağıdaki gibidir:
2886 51 g maddesi:  “g) Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi,”
2886 pazarlık usulü ihale nasıl yapılır?
Madde 51 – Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir; der. Bu maddenin diğer bendleri aşağıdadır.
Madde 50 ise pazarlık usulü ihaleleri tanımlar:
Pazarlık usulünde ihale:
Madde 50 – Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre. bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.