27.525/1A  Pozu Birim Fiyat Analizi 2018 Çevre ve Şehircilik ( Bayındırlık )

27.525/1A Pozu Birim Fiyat Analizi 2018 Çevre ve Şehircilik ( Bayındırlık )

Şubat 28, 2018 0 Yazar: durulmayankafa

2018 yılı birim fiyatları kitabı yayınlandı. Aşağıda sizlerle çevre ve şehircilik 27.525/1A pozu, 27.525/2 pozu, 27.525/A2 pozu birim fiyat analizlerini paylaşıyorum.

27.525/1A Pozu Birim Fiyat Analizi 2018 Çevre ve Şehircilik ( Bayındırlık )

İş Kalemi / İş Grubu No

Analizin Adı

Birimi

27.525/1A Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)
 Teknik Tarifi : Beton, tuğla duvar vb. yüzlere (Poz no:10.102) 10 mm kalınlığında perlitli alçılı tek kat sıva yapılması, 1/3 perlitli alçı (Poz no:10.102) + 2/3 saten alçı (Poz no:10.061/2) karışım harcı ile 9 mm kalınlığında ikinci katın çekilmesi, sıva merkezlerinde köşe profili farklı malzeme geçişlerinde sıva filesinin konularak ve üzerine 3 mm kalınlığında (Poz no:10.061/2) saten alçı kaplama yapılması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Poz No

Girdiler

Birim

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı

Malzeme: 0
(1.kat için) 0
10.102 Perlitli alçılı tek kat sıva harcı yapılması. 0,01
04.031 Su 0,002
(2.kat için) 0
10.102 Perlitli alçılı tek kat sıva harcı yapılması. 0,002
10.061/2 Saten alçı harcı yapılması. 0,004
04.031 Su 0,08
04.274/4A01 Alüminyum Köşe Profili m 0,1
04.479 Sıva filesi (145 ile 160 g/m² alkaliye dayanımlı) 0,2
Saten Alçı Kaplama 0
10.061/2 Saten alçı harcı yapılması. 0,003
04.031 Su 0,008
04.511 Zımpara kağıdı (A4 ebadında) Adet 0,5
İşçilik: 0
01.012 Sıvacı ustası Saat 1,5
01.501 Düz işçi Saat 0,65
01.501 Düz işçi Saat 0,4
(İnşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma dahil). 0
Kâr ve genel giderler hariç toplam . 0,00
Kâr ve genel giderler % 25.00 0,00
Toplam Tutar 0,00
İş Kalemi / İş Grubu No Analizin Adı Birimi

27.525/2

Saten alçı ve perlitli alçı sıva harçlarının karışımı ile 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli sıva alçısı ve benzeri yerlerde

Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)
 Teknik Tarifi : Sıvanacak yüzeye saten alçı harcı (Poz no:10.061/2) ve perlitli alçı sıva harcının (10.102) karıştırılmasıyla elde edilen harçla 5mm kalınlıkta sıvanın çelik mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dahil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.”

Poz No Girdiler Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Malzeme: 0
10.061/2 Saten alçı harcı yapılması 0,0025
10.102 Perlitli alçılı tek kat sıva harcı yapılması 0,0025
İşçilik: 0
01.012 Sıvacı ustası Saat 0,8
01.212 Sıvacı usta yardımcısı Saat 0,8
01.501 Düz işçi Saat 0,5
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) 0
Kâr ve genel giderler hariç toplam 0,00
Kâr ve genel giderler % 25.00 0,00
Toplam Tutar 0,00
İş Kalemi / İş Grubu No Analizin Adı Birimi

27.525/A2

Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)

Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)
 Teknik Tarifi : 1 m³ kuma 150 kg çimento ve 0,150 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.044/A1(Y)) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine alçı harcı (Poz no:10.102) ile ortalama 0,6 cm kalınlığında ince sıvanın tahta mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Poz No Girdiler Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Malzeme: 0
10.044/A1(Y) 0.200 m3/150 Kg kireç-çimento karışımı kaba harç yapılması

(sönmüş kireç torbalı)

0,023
10.102 Perlitli alçılı tek kat sıva harcı yapılması 0,01
04.031 Su 0,01
İşçilik: 0
01.012 Sıvacı ustası Saat 0,5
01.212 Sıvacı usta yardımcısı Saat 0,3
01.501 Düz işçi Saat 0,3
01.501 Düz işçi Saat 0,25
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) 0
Kâr ve genel giderler hariç toplam 0,00
Kâr ve genel giderler % 25.00 0,00
Toplam Tutar 0,00

Not: Sitemiz yukarıdaki bilgileri ön bilgilendirme amacıyla vermiştir. Doğruluklarını garanti etmez.