24.019 Pozu birim fiyatı çinkodan çatı deresi yapılması

24.019 Pozu birim fiyatı çinkodan çatı deresi yapılması

Nisan 18, 2018 2 Yazar: birimfiyatim
çinko çatı deresi

çinko çatı deresi

24.019 Pozu birim fiyatı çinkodan çatı deresi yapılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 birim fiyatlar kitabından;

24.019 14 no.lu çinko levhadan atika duvar arkası için çatı deresi yapılması ve yerine konulması m 171,49 ₺

24.01914 no.lu çinko levhadan atika duvar arkası için çatı deresi yapılması ve yerine konulması m fiyatı 171,49 ₺

24.019 pozunun birim fiyat analizi ve teknik tarifi

24.019 Pozu birim fiyatı çinkodan çatı deresi yapılması

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
24.019 14 no.lu çinko levhadan atika duvar arkası için çatı deresi yapılması ve yerine konulması. m
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: 14 no lu çinko levhadan projesine göre dere yapılması, aynı numara çinko levha ile 28 cm genişliğinde eteklerin kenetlenmek suretiyle eklenmesi ve bir taraftan çatı örtüsü malzemesi altına sokulması atika duvar iç tarafında oluk kenedinden itibaren 15 cm yükseklikte, çinko konacak kısımda 5 cm duvara gömerek tespiti muntazam meyille döşenmesi, etek kısmının duvara tespiti, çinko levha altına bitümlü karton konması, ek yerlerine birbiri üzerine 5 cm bindirilmesi, lehim yapılması, projesine göre taşma derzleri yapılması, hazneye birleşme yerlerinin yapılması, süzgeç konulması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesinden ölçülür.

Poz No Girdiler Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme:        
04.263 Çinko levha kg 8,323 11,50 95,71
  (Zayiatıyla 1.45 m2  x 5.74 Kg.)        
04.297 Lehim (TS 677) kg 0,07 42,00 2,94
  (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla).        
04.270 Çiviler (TS 155) kg 0,06 2,25 0,14
04.606 Bitüm karton (TS 13047 tip 3) 1,5 0,52 0,78
  İşçilik:        
01.026 Tenekeci ustası Saat 1,75 12,40 21,70
01.503 Çırak Saat 1,75 9,10 15,93
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 137,20
  Kâr  ve genel giderler % 25 34,30
  1 m kârlı birim fiyatı       171,49

24.019 Pozu birim fiyatı çinkodan çatı deresi yapılması.

14 no lu çinko levhadan projesine göre dere yapılması, aynı numara çinko levha ile 28 cm genişliğinde eteklerin kenetlenmek suretiyle eklenmesi ve bir taraftan çatı örtüsü malzemesi altına sokulması atika duvar iç tarafında oluk kenedinden itibaren 15 cm yükseklikte, çinko konacak kısımda 5 cm duvara gömerek tespiti muntazam meyille döşenmesi, etek kısmının duvara tespiti, çinko levha altına bitümlü karton konması, ek yerlerine birbiri üzerine 5 cm bindirilmesi, lehim yapılması, projesine göre taşma derzleri yapılması, hazneye birleşme yerlerinin yapılması, süzgeç konulması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: 171,49 TL’dir.