23.243/22 pozu 2018 yılı birim fiyatı-teknik tarifi-analizi-asma tavan

23.243/22 pozu 2018 yılı birim fiyatı-teknik tarifi-analizi-asma tavan

Nisan 12, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

banyo asma tavan

23.243/22 pozu 2018 yılı birim fiyatı-teknik tarifi-analizi-asma tavan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı birim fiyatlar kitabından;

23.243/22 30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması 91,63 ₺

23.243/22 pozunun 2018 yılı m² birim fiyatı 91,63 TL’dir.

23.243/22 pozunun 2018 yılı birim fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
23.243/22 30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcılı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile (30×30) cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcılı sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcılı profillerin altından istenilen renkte (30×30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.

2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer

boşluklar düşülmez.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :        
04.714/T04A 30×30 cm, 0,50 mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka 1,05 35,00 36,75
  (Zaiyatıyla)        
04.714/P1B Gizli taşıyıcı profil, minimum 0,60 mm kalınlığında, asma tavan taşıyıcı metal profil sistemleri m 4,1 1,60 6,56
  (Zayiatıyla)        
04.714/P1C Gizli taşıyıcı alüminyum kenar C profili, minimum 1,00 mm kalınlığında, asma tavan taşıyıcı metal profil sistemleri m 1,1 2,60 2,86
  (Zayiatıyla)        
04.714/P1F Birleşim klipsi, 0,50 mm kalınlığında Adet 2,5 0,35 0,88
04.714/P1E Taşıyıcı ek parçası, minimum 0,50 mm kalınlığında Adet 0,47 0,23 0,11
04.714/P1G Bastırma klipsi, 0,50 mm kalınlığında Adet 3 0,30 0,90
04.714/P2N Çelik dübel Adet 1 0,23 0,23
04.714/P2M Çiftli yay Adet 1 0,25 0,25
04.714/P2G Askı çubuğu, 40 cm Adet 1 0,13 0,13
04.274/1 Vida ve plastik dübel Adet 2 0,16 0,32
  İşçilik :        
01.507 Birinci sınıf usta Saat 0,85 12,40 10,54
01.219 Soğuk demirci usta yardımcısı Saat 0,85 9,25 7,86
01.501 Düz işçi Saat 0,65 9,10 5,92
  (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)        
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 73,31
  Kâr  ve genel giderler % 25 18,33
  1 kârlı birim fiyatı       91,63