2023 Yılı doğrudan temin sınırı ne kadar?

31 Ocak 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

2023 Yılı doğrudan temin sınırı ne kadar?

2023 Yılı doğrudan temin sınırı ne kadar, kaç TL? 4734 / 22(d) Büyükşehir Belediye Sınırı dahilinde Bulunan İdareler için 2023 yılı doğrudan temin limiti 431.810,00 TL’dir. Büyükşehir Belediye sınırı dahilinde olmayan idareler için ise 143.845,00 TL’dir. Bu limit değerlere KDV dahil değildir. Doğrudan Temin Limiti KDV dahil ne Kadar? KDV dahil olarak hesaplanırsa doğrudan temin limiti Büyükşehir Belediye Sınırı içinde bulunan idareler için 509.535,80 – TL olmaktadır.

Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

Kanunun 21 ve 22’nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde (21/f ve 22/d) yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.