2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 11 Şubat 2023 CUMARTESİ tarihinde Resmi Gazetede açıklandı. Maliyetler şu şekildedir:

I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………               865,00 TL
. Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3 metre yüksekliğe kadar)
. Basit kümes ve basit tarım yapıları
. Plastik örtülü seralar
. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları
. Geçici kullanımı olan küçük yapılar
. Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar
. Gölgelikler-çardaklar
. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları
. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar
. Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………………………                1.320,00 TL
. Cam örtülü seralar
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
. Kâgir ve betonarme su depoları
. İş yeri depoları
. Bu gruptakilere benzer yapılar.

II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………               2.195,00 TL
. Kuleler, ayaklı su depoları
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
. Kayıkhane
. Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………                3.200,00 TL
. Şişirme (Pnömatik) yapılar
. Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri
. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
. Jeoloji, botanik ve tema parkları
. Mezbahalar
. Bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR……………………………………………………………               3.575,00 TL
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)
. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar)
. Bu gruptakilere benzer yapılar.

III. SINIF YAPILAR
A  GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….             4.600,00 TL
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme
ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
. Katlı garajlar
. Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)
. Basımevleri, matbaalar
. Soğuk hava depoları
. Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)
. Akaryakıt ve gaz istasyonları
. Kampingler
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
. Semt postaneleri
. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları
. Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………….           6.350,00 TL
. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları
. Gençlik Merkezleri, Halk evleri
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
. Temel eğitim okulları
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
. Jandarma ve emniyet karakol binaları
. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri
. Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)
. 150 kişiye kadar cezaevleri
. Fuarlar
. Sergi salonları
. Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)
. Marinalar
. Gece kulübü, diskotekler
. Misafirhaneler, Pansiyonlar
. Bu gruptakilere benzer yapılar.
IV. SINIF YAPILAR Yapı yaklaşık birim maliyetleri 2020
A  GRUBU YAPILAR……………………………………………………………           6.285,00
. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve
ek tesisleri olan eğitim yapıları)
. Poliklinikler
. Liman binaları
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.)
. İlçe Belediyeleri
. 150 kişiyi geçen cezaevleri
. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
. İbadethaneler (1500 kişiye kadar)
. Entegre sanayi tesisleri
. Aqua parklar
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)
. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
. Büyük alışveriş merkezleri
. Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri
. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar)
. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
. Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………             8.100,00
. Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
. İl tipi belediyeler
. İl tipi idari kamu binaları
. Metro istasyonları
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)
. Otobüs terminalleri
. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
. Banka binaları
. Normal radyo ve televizyon binaları
. Özelliği olan genel sığınaklar
. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras  evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)
. Bu gruptakilere benzer yapılar.
C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….           8.825,00
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
. Bakanlık binaları
. Yüksek öğrenim yurtları
. Arşiv binaları
. Radyoaktif korumalı depolar
. Büyük Adliye Sarayları
. Otel (3 yıldızlı) ve moteller
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası -30,50 m dâhil yapılar)
. Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası -51,50 m dâhil yapılar)
. Bu gruptakilere benzer yapılar.
V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………            10.650,00
. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları
. Orduevleri
. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar
. Borsa binaları
. Üniversite kampüsleri
. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)
. Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar
. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
. Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………………………………         12.950,00
. Kongre merkezleri
. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
. Hastaneler
. Havalimanları
. İbadethaneler  (1500 kişinin üzerinde)
. Oteller (4 yıldızlı)
. Bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR……………………………………………………………            14.350,00
. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
. Müze ve kütüphane kompleksleri
. Bu gruptakilere benzer yapılar.

D GRUBU YAPILAR……………………………………………………………            16.950,00
. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
. Bu gruptakilere benzer yapılar.

2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Resmi Gazetede 11.02.2023 tarihinde açıklanmıştır.