Y.23.152 pozu birim fiyatı profilden pencere kapı

Y.23.152 pozu birim fiyatı profilden pencere kapı

Nisan 5, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

Y.23.152 pozu birim fiyatı profilden pencere kapı

Y.23.152 pozu birim fiyatı profilden pencere kapı

Y.23.152 15.550.1001 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması Kg 2020 Yılı Fiyatı 14,69 

Pozun 2020 yılı birim fiyatı 14,69 TL’dir. Aşağıda 2018 fiyatı da vardır.

 

demir kapı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı birim fiyatlar kitabından;

Y.23.152 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kg 2018 Fiyatı 10,10 ₺

Y.23.152 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kg 10,10 TL’dir.

Y.23.152 pozunun birim fiyat analizi ve teknik tarifi 2018

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.23.152 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kg
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 kg fiyatı :

ÖLÇÜ:

İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir.

NOT:

1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir.

2)Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir.

3)Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir.

4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme:      
04.292 (04.292/1, 04.292/2,04.292/4 ve 04.292/11 nolu pozların bir kilogram fiyatlarının ortalaması alınmıştır) kg 0,682 3,15 2,15
  (Zayiat ve kaynak vb. giderler dahil)      
04.256 Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055) kg 0,418 2,45 1,02
  (Zayiat ve kaynak vb. giderler dahil)      
  İşçilik:      
  Yapılması      
03.589(Y) Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,015 234,57 3,52
  Yerine konulması      
01.018 Sıcak demirci ustası Saat 0,075 12,40 0,93
01.501 Düz işçi Saat 0,05 9,10 0,46
  (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)      
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 8,08
Kâr  ve genel giderler % 25 2,02
1 kg kârlı birim fiyatı       10,10