Y.23.081 pozu birim fiyat demir çatı makası yapılması

Y.23.081 pozu birim fiyat demir çatı makası yapılması

Nisan 5, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

çatı makası

Y.23.081 pozu birim fiyat demir çatı makası yapılması

Pozun 2020 Yılı birim fiyatı:

Y.23.081 Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması. Ton 2020 Yılı fiyatı 8.203,44 TL

Y.23.081 Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması Ton fiyatı 8.203,44 TL’dir.

pozun 2019 yılı birim fiyatı: https://birimfiyatim.com/profil-demirlerinden-cati-makasi-yapilmasi-pozu-birim-fiyati-2019/

Y.23.081 pozunun birim fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.23.081 Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması. Ton
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Her türlü profil demirinden projesine göre her açıklıkta kafes kirişli çatı makası yapılması, parçaların birbirine levhalarla eklenmesi ve bütün aksamın yerlerine konması ve tespiti, her türlü malzeme ve zayiat, kaynak, perçin, cıvata, atölye giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) çatı makası yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı :

ÖLÇÜ:

1)Ölçmede tartı esastır, kullanılan profil demiri perçin,cıvata,ek levhaları ve benzeri tespit elemanları birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır ve ataşmana geçirilir.

2)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme:      
04.256 Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055) kg 1020
  (Zayiatıyla)      
04.256 Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055) kg 51
  (Kaynak, perçin ve blonlu irtibat karşılığı %5)      
  İşçilik:      
  Yapılması      
03.589(Y) Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 8
  Yerine konması      
03.671(Y) Mobil vinç’in 1 saatlik ücreti Saat 2,5
01.018 Sıcak demirci ustası Saat 2
01.501 Düz işçi Saat 2
  (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)      
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam
Kâr  ve genel giderler % 25