2018 yılı Y.21.261/01 birim fiyatı Kadronlu ahşap döşeme yapılması

2018 yılı Y.21.261/01 birim fiyatı Kadronlu ahşap döşeme yapılması

Mart 20, 2018 0 Yazar: birimfiyatim
kadronlu ahşap döşeme

kadronlu ahşap döşeme

2018 yılı Y.21.261/01 birim fiyatı Kadronlu ahşap döşeme yapılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Birim Fiyatlar Kitabından

Y.21.261/01 Kadronlu ahşap döşeme yapılması 100,58 ₺

2018 yılı Y.21.261/01 Pozunun Fiyat Analizi ve Tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.21.261/01 Kadronlu ahşap döşeme yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Beton döşeme üzerine projesine göre kadronlu ahşap döşeme yapılması için, II. sınıf çam keresteden (50×30) mm kadronların beton döşemeye, beton çivileri ile tespiti, latalar üzerine I. sınıf çam keresteden temizi 25 mm kalınlıkta en çok 10 cm ve eşit genişlikte, bir yüzeyi rendeli, lâmba zıvanalı tahtaların gizli olarak çivilenmesi, yüzeyin ek yerlerinde meydana gelecek çıkıntıların rendelenmesi, bu iş için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Proje üzerinden ahşap döşenen yüzey alanı hesaplanır.

NOT: Süpürgelik varsa kendi pozundan ayrıca ödenir.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme:        
04.151 Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) 0,03 1.590,00 47,70
  Tahta        
04.152 Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) 0,01 960,00 9,60
  Kadron        
04.270 Çiviler (TS 155) kg 0,25 2,25 0,56
03.589/3(Y) Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti. Saat 0,02 269,95 5,40
  İşçilik:        
01.017 Dülger ustası Saat 0,8 12,40 9,92
01.501 Düz işçi Saat 0,8 9,10 7,28
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 80,46
  Kâr  ve genel giderler % 25 20,12
  1 kârlı birim fiyatı       100,58

 

Genel Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kadronlar için beton zemin içine 40-50cm aralıkta ahşap takozlar yerleştiriniz.(çekiç ve murçla).
Takozları yerleştirirken ahşap takozun elyafına dikkat ediniz. Takozların etrafındaki boşlukları harç ile sıvamayı (spatula veya mala ile) unutmayınız.

Kadronları zemine yerleştirdiğiniz ahşap takozlara vida veya çivi ile monte ediniz. Ahşap kadronları zemine 40-50cm aralarla yerleştirdiğiniz dübellere vidalayınız.

Dübel yerlerini darbeli matkap ile ve uygun 8’lik uçla deliniz. Dübele uygun vidayı seçiniz. Vida başlığını kadrona gömecek şekilde vidalayınız. Kadronlara vida yerini bir küçük çapta matkap uçla açmayı unutmayınız.

Kadronları monte ederken (su terazisi ile) terazilerine bakmayı unutmayınız.

Kadronları ziftlemeyi unutmayınız.

Kadronlar arasına isteniyorsa veya gerekiyorsa izolasyon malzemeleri döşenebilir. Ayrıca bulgurlama da yapılabilir. Tavan kaplaması ile döşeme tahtaları arasına saman moloz karışımı veya kum gibi bir malzemenin doldurulması ile yapılan bir uygulamadır. Döşeme bulgurlaması aynı zaman da ahşap kâgir binalarda son kat tavanlarına da uygulanır. Son katların tavan kaplaması yapıldıktan sonra üzerine kerpiç çamuru şeklinde hazırlanmış olan çamur 5–6 cm kalınlığında katman oluşturacak şekilde dökülür. Ancak bu uygulama çatılı binalarda yapılmaktadır. Tavanların ısı yalıtımını artırmak için yapılan bir uygulamadır.

Düz, binili ve yabancı çıtalı tahtaları yukarıda ki şekillerde gösterdiğimiz gibi tahtaları boşluk kalmayacak şekilde kadronlara galvanizli çivi ile bir önceki tahtaya, doğru eğimde çivileyiniz.

Tahtaların boylarını kadronların üzerinde ek olacak şekilde boy kesimi yapınız.

Kadronlu ahşap döşeme.

https://birimfiyatim.com/2018-yili-y-18-461-041-y-18-461-042-y-18-461-045-birim-fiyati-geotekstil-kece/