2018 yılı Y.21.101/06 pozunun birim fiyatı çatı osb kaplama

2018 yılı Y.21.101/06 pozunun birim fiyatı çatı osb kaplama

Nisan 5, 2018 1 Yazar: birimfiyatim

çatı üzerine osb

2018 yılı Y.21.101/06 pozunun birim fiyatı çatı osb kaplama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı birim fiyatlar kitabından;

Y.21.101/06 Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması 34,41 ₺

Y.21.101/06Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması m² fiyatı 34,41 TL’dir.

Y.21.101/06 pozunun birim fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.21.101/06 Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: İdarece onanmış projesine göre; 18 mm kalınlıkta OSB/3 levhaların mevcut mertekler üzerine, aralıksız olarak çakılması, bu iş için lüzumlu malzemei ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ:

Projesinden kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır.

NOT:

Bu fiyat, mevcut mertekler üzerine yalnız OSB/3 kaplama, yapıldığı takdirde uygulanır.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme:        
04.172/2E 18 mm kalınlığında Yönlendirilmiş lifli levhalar (OSB) TS EN 300 Nemli Şartlarda Yük Taşıyıcı Olarak Kullanılan (OSB/3 Tipi) 1,1 16,70 18,37
04.270 Çiviler (TS 155) kg 0,25 2,25 0,56
  İşçilik:        
01.017 Dülger ustası Saat 0,4 12,40 4,96
01.501 Düz işçi Saat 0,4 9,10 3,64
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 27,53
  Kâr  ve genel giderler % 25 6,88
  1 kârlı birim fiyatı       34,41