2018 Yılı Y.21.101/03 pozu birim fiyatı ahşaptan makaslı çatı yapılması

2018 Yılı Y.21.101/03 pozu birim fiyatı ahşaptan makaslı çatı yapılması

Mart 22, 2018 0 Yazar: birimfiyatim
ahşap oturtma çatı

ahşap makaslı çatı

2018 Yılı Y.21.101/03 pozu birim fiyatı ahşaptan makaslı çatı yapılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı birim fiyatlar kitabından; 2018 Yılı Y.21.101/03 pozu birim fiyatı

Y.21.101/03 Ahşaptan makaslı çatı yapılması 2.028,46 ₺

2018 Yılı Y.21.101/03 pozunun fiyat analizi ve teknik tarifi

2018 Yılı Y.21.101/03 pozu birim fiyatı

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.21.101/03 Ahşaptan makaslı çatı yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: İdarece onanmış projesine göre; II. sınıf çam kerestesinden, rendesiz ahşap makaslı, çatı yapılması, üzerine konacak çatı örtüsünün gerektirdiği miktarda malzeme döşenmesi, bu işler için lüzumlu kaplama tahtası, ya da lata, mertek, aşık, payanda ve makas kerestesi, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Onanmış projesindeki boyutlara göre çatıda kullanılan kereste miktarı hesaplanır. Ahşap aksamın boyutları bu aksamın içine girdiği dikdörtgen boyutları olarak hesaba dâhil edilir.

NOT:

Bu fiyat ahşaptan yapılmış, makaslı çatılar ile sundurma çatılar için uygulanır.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme:      
04.152 Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) 1,1 960,00 1.056,00
04.270 Çiviler (TS 155) kg 5 2,25 11,25
08.010 Lama demirlerinden çarık,bilezik,vb. demirleri hazırlanması kg 1,5 11,69 17,54
03.589/3(Y) Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti. Saat 0,4 269,95 107,98
  İşçilik:      
01.017 Dülger ustası Saat 20 12,40 248,00
01.501 Düz işçi Saat 20 9,10 182,00
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam. 1.622,77
Kâr  ve genel giderler % 25 405,69
1 kârlı birim fiyatı       2.028,46

2018 Yılı Y.21.101/03 pozu birim fiyatı

 

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.21.101/04 Rendeli ahşaptan makaslı çatı yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: İdarece onanmış projesine göre; II. sınıf çam kerestesinden, rendeli ahşap makaslı çatı yapılması, üzerine konacak çatı örtüsünün gerektirdiği miktarda malzeme döşenmesi, bu işler için lüzumlu kaplama tahtası, ya da lata, mertek, aşık, payanda ve makas kerestesi, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Onanmış projesindeki boyutlara göre çatıda kullanılan kereste miktarı hesaplanır. Ahşap aksamın boyutları bu aksamın içine girdiği dikdörtgen boyutları olarak hesaba dâhil edilir.

NOT:

1) Bu fiyat ahşaptan yapılmış, makaslı çatılar ile sundurma çatılar için uygulanır.

2) Çatıyı teşkil eden ahşap kısımlarda yapılacak pah, lamba, zıvana ve benzeri işçilikler bu fiyata dahildir.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme:      
04.152 Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) 1,15 960,00 1.104,00
04.270 Çiviler (TS 155) kg 5 2,25 11,25
08.010 Lama demirlerinden çarık,bilezik,vb. demirleri hazırlanması kg 1,5 11,69 17,54
03.589/3(Y) Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti Saat 0,44 269,95 118,78
  İşçilik:      
01.017 Dülger ustası Saat 20 12,40 248,00
01.501 Düz işçi Saat 20 9,10 182,00
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam. 1.681,57
Kâr  ve genel giderler % 25 420,39
1 kârlı birim fiyatı       2.101,96