Y.21.101/01 2019 – 2018 birim fiyatı

Y.21.101/01 2019 – 2018 birim fiyatı

Mart 16, 2018 0 Yazar: birimfiyatim
ahşap oturtma çatı

ahşap oturtma çatı

Y.21.101/01 2019 – 2018 birim fiyatı

Çevre ve Şehircilik B.

Y.21.101/01 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) 2018 yılı 97,23 ₺

Pozun 2019 yılı fiyatı: 112,56 TL

2018 yılı Y.21.101/01 pozunun analizi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.21.101/01 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: İdarece onanmış projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta tahta döşenmesi, bu işler için lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m2 olarak hesaplanır.

2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır.

3) Baca boşluktan düşülmez.

4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir.

NOT:

1) Çatı elemanları dışında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir.

2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez.

3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak uygulanır.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme:      
04.152 Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) 0,05 960,00 48,00
04.270 Çiviler (TS 155) kg 0,5 2,25 1,13
08.010 Lama demirlerinden çarık,bilezik,vb. demirleri hazırlanması kg 0,15 11,69 1,75
03.589/3(Y) Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti Saat 0,02 269,95 5,40
  İşçilik:      
01.017 Dülger ustası Saat 1 12,40 12,40
01.501 Düz işçi Saat 1 9,10 9,10
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 77,78
Kâr  ve genel giderler % 25 19,45
1 kârlı birim fiyatı       97,23