2018 Yılı Y.21.051/C11 birim fiyatı, dış cephe iş iskelesi yapılması

2018 Yılı Y.21.051/C11 birim fiyatı, dış cephe iş iskelesi yapılması

Mart 16, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

2018 Yılı Y.21.051/C11 birim fiyatı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı birim fiyatlar kitabından:

Y.21.051/C11 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 10,19 ₺

2018 Yılı Y.21.051/C11 Pozunun Analizi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.21.051/C11 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli dış cephe iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ:

İskelenin yapıldığı yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.

NOT:

1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvar inşaatı ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır.

4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.

5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez.

6)İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD’nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez.

7)İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme        
  (Ankraj, enine/boyuna çapraz, ana korkuluk, ara korkuluk, topuk tahtası, yan koruma, dikme, enine/boyuna ara bağlantı, brileştirme elemanı, platform.        
04.290/4B Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru (TS EN 10219-2) kg 0,4 2,75 1,10
  (20 kg / 50)=0,400        
04.711 Baklavalı sac kg 0,08 3,10 0,25
  (4 kg / 50)=0,080 kg        
04.261 Düz siyah sac 2.00 mm kg 0,04 2,32 0,09
  (2 kg / 50)=0,040 kg        
03.589/4(Y) Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti. Saat 0,005 185,26 0,93
03.649/2 Matkabın 1 Saaatlik ücreti Saat 0,05 16,38 0,82
  İşçilik        
  Kurulması, Sökülmesi ve Emniyet Tedbirleri Karşılığı        
01.035 İskele Kurulum Elemanı. Saat 0,4 12,40 4,96
  (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)        
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 8,15
  Kâr  ve genel giderler % 25 2,04
  1 kârlı birim fiyatı        10,19

tam güvenlikli dış cephe iskelesi

2018 Yılı Y.21.051/C11 birim fiyatı