Y.21.050/C11 kalıp iskelesi pozu birim fiyatı 2020

Mart 16, 2018 1 Yazar: birimfiyatim

Y.21.050/C11 kalıp iskelesi pozu birim fiyatı 2020

Y.21.050/C11 kalıp iskelesi pozu birim fiyatı 2020

15.185.1001 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) 9,15 TL

Pozun 2020 fiyatı 9,15 TL’dir.

pozun 2019 yılı birim fiyatı: https://birimfiyatim.com/y-21-050-c11-kalip-iskelesi-birim-fiyati-2019/

2018 Yılı  Analizi

kalıp iskelesi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası).
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri).

Teknik Tarifi: İdarece lüzum görüldüğünde, standardına ve onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta çelik borudan taşıyıcı iskelenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı:

Y.21.050/C11

ÖLÇÜ:

1)Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınaî imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır.

2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

4) Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.

NOT:

1) İskele ve kalıpta kullanılan çelik boru ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (gusseler, kiriş, kolon, perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının ..) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.

2) Tünel ve galeriler için verilecek uzunluk ve diğer tünel zamları belli oranda bu pozlara da uygulanır.

3) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinat duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.

4) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kirişler genişliği 0,50 m den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.

5) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.

6) Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz.

7) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme      
  (Bütün yatay, düşey diyagonal elemanlar, ayar elemanları, başlıklar, bağlantı elemanları, birleştirme elemenları, pim, kama vb. karşılığı)      
04.290/4B Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru (TS EN 10219-2) kg 0,4 2,75 1,10
  (20 kg / 50)=0,40      
04.261 Düz siyah sac 2.00 mm kg 0,08 2,32 0,19
  (4 kg / 50)=0,080 kg      
03.589/4(Y) Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti. Saat 0,004 185,26 0,74
  İşçilik      
  Kurulması, Sökülmesi ve Emniyet Tedbirleri Karşılığı      
01.035 İskele Kurulum Elemanı. Saat 0,24 12,40 2,98
  İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma      
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 5,01
Kâr  ve genel giderler % 25 1,25
1 kârlı birim fiyatı. 2018 Fiyatı 6,25