2018 Yılı Y.18.461/041 Y.18.461/042 Y.18.461/045 Birim Fiyatı geotekstil keçe

2018 Yılı Y.18.461/041 Y.18.461/042 Y.18.461/045 Birim Fiyatı geotekstil keçe

Mart 16, 2018 1 Yazar: birimfiyatim

Y.18.461/041 Y.18.461/042 Y.18.461/045 2018 Ç.Ş.B.

2018 Yılı Y.18.461/041 Y.18.461/042 Y.18.461/045 Birim Fiyatı geotekstil keçe

Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Y.18.461/040 GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ 0,00 ₺
Y.18.461/041 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi. 2,84 ₺
Y.18.461/042 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi. 3,45 ₺
Y.18.461/045 500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi. 5,18 ₺

Y.18.461/041 Y.18.461/042 Y.18.461/045 2018 Yılı Analizleri

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.18.461/041

2018

150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 150 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır.

NOT:Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :        
04.601/2B Geotekstil keçe (150 gr/m²) 1,1 0,80 0,88
  (Zaiyat dahil)        
  İşçilik :        
01.210 Yalıtımcı usta yardımcısı Saat 0,15 9,25 1,39
  (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)        
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 2,27
  Kâr  ve genel giderler % 25 0,57
  1 kârlı birim fiyatı       2,84

 

 

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.18.461/042

2018

250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 250 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır.

NOT:Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :        
04.601/2D Geotekstil keçe (250 gr/m²) 1,1 1,25 1,38
  (Zaiyat dahil)        
  İşçilik :        
01.210 Yalıtımcı usta yardımcısı Saat 0,15 9,25 1,39
  (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil).        
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam. 2,77
  Kâr  ve genel giderler % 25 0,69
  1 kârlı birim fiyatı       3,45

 

 

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.18.461/045

2018

500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 500 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır.

NOT:Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :        
04.601/2G Geotekstil keçe (500 gr/m²) 1,1 2,50 2,75
  (Zaiyat dahil)        
  İşçilik :        
01.210 Yalıtımcı usta yardımcısı Saat 0,15 9,25 1,39
  (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)        
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 4,14
  Kâr  ve genel giderler % 25 1,04
  1 kârlı birim fiyatı       5,18

Y.18.461/041 Y.18.461/042 Y.18.461/045 2018

geotekstil keçe

Y.18.461/041 Y.18.461/042 Y.18.461/045 2018