2018 yılı Y.09.003/1 pozunun birim fiyatı kum çakıl yükleme…

2018 yılı Y.09.003/1 pozunun birim fiyatı kum çakıl yükleme…

Mart 29, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

kum yükleme

2018 yılı Y.09.003/1 pozunun birim fiyatı kum çakıl yükleme…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı birim Fiyatlar Kitabından;

Y.09.003/1 1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi 2,44 ₺

2018 Yılı Y.09.003/1 pozunun birim fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.09.003/1 1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve figüresi için her türlü hizmet ve masraflar ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

1)İhzaratta; işyerindeki malzemenin m3 cinsinden ölçülen miktarıdır.

2)İmalatta; malzemenin kullanıldığı imalatın analizinden hesaplanan m3 cinsinden miktarıdır.

NOT:

1)Ocaktan taşıma bedeli ayrıca ödenir.

2)İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80’i ödenir.

Poz No Girdiler Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı        
03.521/1(Y) Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m3) 1 saatlik ücreti Saat 0,021 92,93 1,95
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam. 1,95
  Kâr  ve genel giderler % 25 0,49
  1 kârlı birim fiyatı       2,44