2018 yılı proje ve kontrollük katsayıları

2018 yılı proje ve kontrollük katsayıları

7 Mayıs 2018 0 Yazar: wpntr

2018 yılı proje ve kontrollük katsayıları

6 Şubat 2018 SALIResmî GazeteSayı : 30324
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK
FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Fiyat artış oranları
MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2018 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;
 

20011.dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için14,252
2001

2.

dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için13,937
20013.dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için12,530
20014.dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için12,031
20015.dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için11,538
20016.dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için10,963
20017.dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için10,415
20018.dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için9,814
20019.dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için9,370
20021.dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için8,585
20022.dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için6,968
20023.dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için6,709
20024.dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için6,319
20025.dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için6,135
20031.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için5,612
20032.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için5,533
20041.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için5,168
20042.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için4,983
20051.dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için4,804
20052.dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için4,491
20061.dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için4,385
20062.dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için4,201
20071.dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için4,020
20072.dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için3,890
2008

1.

dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için3,786
20082.dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için3,550
20083.dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için3,367
20091.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için3,264
20092.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için3,105
20101.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için3,003
20102.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için2,896
20111.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için2,717
20112.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için2,608
20121.dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için2,440
20122.dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için1,617
20123.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için1,612
20131.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için1,508
20132.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için1,503
20141.dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için1,414
20151.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için1,371
20152.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için1,348
20161.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için1,223
20162.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için1,214
20171.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için1,130
20172.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için1,131
2018

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için1,000

olarak tespit edilmiştir.
 
1980-2000 yılları fiyat artış oranları
MADDE 2 – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,503) ile çarpılması suretiyle bulunur.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3 – (1) 8/9/2017 tarihli ve 30174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 

2018 yılı proje ve kontrollük katsayıları

kat planı örneği

kat planı örneği