2022 yılı proje ve kontrollük katsayıları

7 Mayıs 2018 Yazarı birimfiyatim.com 0

2022 yılı proje ve kontrollük katsayıları

2022 yılı proje ve kontrollük katsayıları:

5 Ağustos 2022 CUMAResmî GazeteSayı : 31914
TEBLİĞ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1- (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2022 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

20011.dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için40,874
20012.dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için39,975
20013.dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için35,940
20014.dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için34,506
20015.dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için33,090
20016.dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için31,442
20017.dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için29,869
20018.dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için28,147
20019.dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için26,877
20021.dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için24,625
20022.dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için19,987
20023.dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için19,242
20024.dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için18,122
20025.dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için17,594
20031.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için16,097
20032.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için15,868
20041.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için14,823
20042.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için14,288
20051.dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için13,781
20052.dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için12,882
20061.dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için12,573
20062.dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için12,050
20071.dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için11,532
20072.dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için11,159
20081.dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için10,855
20082.dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için10,182
20083.dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için9,656
20091.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için9,362
20092.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için8,907
20101.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için8,613
20102.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için8,304
20111.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için7,794
20112.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için7,479
20121.dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için6,996
20122.dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için4,639
20123.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için4,624
20131.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için4,326
20132.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için4,309
20141.dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için4,053
20151.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için3,930
20152.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için3,864
20161.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için3,507
20162.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için3,481
20171.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için3,242
20172.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için3,244
20181.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için2,867
20182.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için2,827
20191.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için2,382
20192.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için2,426
20201.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için2,128
20202.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için2,107
20211.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için1,876
20212.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için1,839
20221.dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için1,298
20222.dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2- (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (4,309) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3- (1) 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

2022 yılı proje ve kontrollük katsayıları