2018 yılı fiyat analizi poz no Y.19.055/002 XPS ile mantolama fiyat analizi

2018 yılı fiyat analizi poz no Y.19.055/002 XPS ile mantolama fiyat analizi

Mart 12, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

2018 Yılı Mantolama Fiyat Analizi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: Y.19.055/002 2018 yılı fiyat analizi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.19.055/002 4 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 4 cm kalınlıkta, extrüde polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :        
04.480 Isı yalıtım levhaları yapıştırıcısı (çimento esaslı polimer katkılı) kg 4 0,40 1,60
04.612/4C1B2 Ekstrüde polistren köpük (yüzeyi pürüzlü) 200 kPa basınç dayanımlı (2 kg/ cm²), 0,030<ısı iletkenlik degeri<=0,035 W/mK 0,042 252,00 10,58
  (Zaiyat dahil)        
04.274/2B1 Plastik çivili ısı yalıtım dübeli (9-15 cm) Adet 6 0,15 0,90
04.479 Sıva filesi (145 ile 160 g/m² alkaliye dayanımlı) 1,1 1,68 1,85
04.481 Isı yalıtım sıvası (çimento esaslı polimer katkılı, elastik) kg 5 0,50 2,50
04.031 Su 0,0025 6,62 0,02
  İşçilik :        
01.010 Yalıtımcı ustası Saat 1,2 12,40 14,88
01.210 Yalıtımcı usta yardımcısı Saat 0,6 9,25 5,55
01.501 Düz işçi Saat 0,6 9,10 5,46
  (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)        
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 43,34
  Kâr  ve genel giderler % 25 10,84
  1 kârlı birim fiyatı       54,18

2018 yılı fiyat analizi poz no Y.19.055/002 XPS ile mantolama fiyat analizi, 2018 çşb fiyat analizi.

3 cm XPS