2018 Yılı 14.012/1 pozunun birim fiyatı el ile derin kazı yapılması

2018 Yılı 14.012/1 pozunun birim fiyatı el ile derin kazı yapılması

Mart 23, 2018 1 Yazar: birimfiyatim

el ile derin kazı

2018 Yılı 14.012/1 pozunun birim fiyatı el ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı birim Fiyatlar Kitabından;

14.012/1 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) 42,66 ₺

2018 Yılı 14.012/1 pozunun fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
14.012/1 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler).
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT: 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği,girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 14.040 daki derinlik zammı uygulanır.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  İşçilik:      
01.501 Düz işçi Saat 1,75 9,10 15,93
  Kazılması, taban ve yan yüzlerinin kabaca düzeltilmesi.      
01.501 Düz işçi Saat 0,75 9,10 6,83
  Dışarı atılması      
01.501 Düz işçi Saat 1 9,10 9,10
  Yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması veya  4 mt.ye kadar atılması      
01.501 Düz işçi. Saat 0,25 9,10 2,28
  Serilmesi ve düzeltilmesi      
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam. 34,14
Kâr  ve genel giderler % 25 8,54
1 kârlı birim fiyatı       42,66

 

2018 Yılı 14.002 pozunun birim fiyatı el ile sert toprak kazılması