2018 Yılı 14.002 pozunun birim fiyatı el ile sert toprak kazılması

2018 Yılı 14.002 pozunun birim fiyatı el ile sert toprak kazılması

Mart 23, 2018 1 Yazar: birimfiyatim
el ile yumuşak toprak kazılması

el ile sert toprak kazılması

2018 Yılı 14.002 pozunun birim fiyatı el ile sert toprak kazılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Birim Fiyatlar Kitabından;

14.002 El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) 29,58 ₺


2018 Yılı 14.002 pozunun birim fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
14.002 El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler).
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri).

Teknik Tarifi: Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:1)Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde)veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

2)Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun “makine ile kazı birim fiyatı”, ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.

a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için “el ile kazı birim fiyatı”, makine ile yapılan miktarı için ise “makine ile kazı birim fiyatı” uygulanır.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
01.501 Düz işçi Saat 1,6 9,10 14,56
  Kazılması        
01.501 Düz işçi Saat 0,75 9,10 6,83
  Taşıtlara yükleme ve boşaltma veya 4 m. ye kadar atılması.        
01.501 Düz işçi Saat 0,25 9,10 2,28
  Serilmesi ve düzeltilmesi boşlukların doldurulması.        
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 23,67
  Kâr  ve genel giderler % 25 5,92
  1 kârlı birim fiyatı       29,58

 

2018 Yılı 14.001 pozunun birim fiyatı el ile yumuşak toprak kazılması