Y.27.583 birim fiyatı 2.5 cm 400 kg çimento dozlu şap yapılması

Mart 16, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

Y.27.583 birim fiyatı 2.5 cm 400 kg çimento dozlu şap yapılması

şap işleri

Şap yapılması

Pozun 2020 yılı birim fiyatı:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurum pozudur.

Y.27.583 15.250.1101 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması 2020 yılı fiyatı 30,43TL 

Pozun 2020 yılı metrekare fiyatı 30,43 TL’dir.

Y.27.583 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması 2018 fiyatı 20,33 ₺

Y.27.583 2018 yılı fiyat analizi ve tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.27.583 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2×2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır. 2018 Pozu Y.27.583

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :      
10.010(Y) 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması. 0,025 130,37 3,26
04.152 Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) 0,001 960,00 0,96
  (Çıta)      
04.031 Su 0,01 6,62 0,07
  İşçilik :      
01.012 Sıvacı ustası Saat 0,35 12,40 4,34
01.209 Marangoz usta yardımcısı Saat 0,1 9,25 0,93
01.501 Düz işçi Saat 0,7 9,10 6,37
01.501 Düz işçi Saat 0,1 9,10 0,91
  (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)      
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam. 16,84
Kâr  ve genel giderler % 25 4,21
1 kârlı birim fiyatı       20.33

2018 Pozu Y.27.583