2018 OGM Ağaçlandırma Birim Fiyatları Pozları

2018 OGM Ağaçlandırma Birim Fiyatları Pozları

Mart 8, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

2018 OGM Ağaçlandırma Birim Fiyatları Pozları

Sıra No Poz No

İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) 2018 YILI

Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
A – AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
A1 – MAKİNELİ ÇALIŞMALAR
100 İç Taksimat Şebekesinin Tesisi
Araziye  aplike   edilmiş   bölme  veya  bölmecik  sınırlarından  geçen    6 -15 m  genişliğindeki yangın emniyet yollarının 160 – 230 HP paletli traktör+bıçakla yapılması (Aplikasyon dahil).  Traverten  arazilerde  bu fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır.
101 Bozuk koru, bozuk baltalık veya bunların kombinesi olan sahalarda yangın emniyet yollarının yapımı.
1 101.1 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda. Ha. 820,77 960,30
2 101.2 Meyili % 0 – 20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 917,61 1073,60
3 101.3 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda. Ha. 1060,36 1240,62
4 101.4 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 1190,35 1392,71
5 101.5 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda. Ha. 1320,35 1544,81
6 101.6 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda. Ha. 1473,30 1723,77

102

Maki, karaçalı, abdestbozan vb. türlerin hakim olduğu sahalarda yangın emniyet yollarının yapımı. (2018 OGM Ağaçlandırma Birim Fiyatları Pozları).
7 102.1 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda . Ha. 764,69 894,69
8 102.2 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 836,04 978,17
9 102.3 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda. Ha. 945,67 1106,43
10 102.4 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda. Ha. 1037,44 1213,81
11 102.5 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda. Ha. 1190,35 1392,71
12 102.6 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda. Ha. 1292,33 1512,03
103 Orman içi açıklığı (OT) sahalarında yangın emniyet yollarının yapımı.
13 103.1 Meyili % 0 – 20 olan sahalarda Ha. 650,00 760,50
14 103.2 Meyili % 21 – 40 olan sahalarda Ha. 853,89 999,05
15 103.3 Meyili % 41 – 60 olan sahalarda. Ha. 1055,27 1234,67

2018 OGM Ağaçlandırma Birim Fiyatları Pozları .

orman genel müdürlüğü 2018 birim fiyat.

İyi çalışmalar.

ağaçlandırma çalışmaları

ağaçlandırma çalışmaları