2022 OGM Ağaçlandırma Birim Fiyatları Pozları

8 Mart 2018 Yazarı birimfiyatim.com 0

2022 OGM Ağaçlandırma Birim Fiyatları Pozları

Sıra NoPoz No

İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) 2022 YILI

BirimiBirim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
A – AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
A1 – MAKİNELİ ÇALIŞMALAR
100İç Taksimat Şebekesinin Tesisi
Araziye  aplike   edilmiş   bölme  veya  bölmecik  sınırlarından  geçen    6 -15 m  genişliğindeki yangın emniyet yollarının 160 – 230 HP paletli traktör+bıçakla yapılması (Aplikasyon dahil).  Traverten  arazilerde  bu fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır.
101Bozuk koru, bozuk baltalık veya bunların kombinesi olan sahalarda yangın emniyet yollarının yapımı.
1101.1Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda.Ha.
2101.2Meyili % 0 – 20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalardaHa.
3101.3Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda.Ha.
4101.4Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalardaHa.
5101.5Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda.Ha.
6101.6Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda.Ha.

102

Maki, karaçalı, abdestbozan vb. türlerin hakim olduğu sahalarda yangın emniyet yollarının yapımı. (2018 OGM Ağaçlandırma Birim Fiyatları Pozları).
7102.1Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda .Ha.
8102.2Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalardaHa.
9102.3Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda.Ha.
10102.4Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda.Ha.
11102.5Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda.Ha.
12102.6Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda.Ha.
103Orman içi açıklığı (OT) sahalarında yangın emniyet yollarının yapımı.
13103.1Meyili % 0 – 20 olan sahalardaHa.
14103.2Meyili % 21 – 40 olan sahalardaHa.
15103.3Meyili % 41 – 60 olan sahalarda.Ha.

2022 OGM Ağaçlandırma Birim Fiyatları Pozları .
orman genel müdürlüğü 2022 birim fiyat.
İyi çalışmalar.