18.233/5A pozu 2018 yılı birim fiyatı, teknik tarifi, fiyat analizi

18.233/5A pozu 2018 yılı birim fiyatı, teknik tarifi, fiyat analizi

Nisan 10, 2018 0 Yazar: birimfiyatim
trapez çatı

Trapez kesitli alüminyum çatı örtüsü

18.233/5A pozu 2018 yılı birim fiyatı, teknik tarifi, fiyat analizi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlar Kitabından;

18.233/5A Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması. 61,79 ₺

18.233/5A pozunun 2018 yılı m² birim fiyatı 61,79 TL’dir.

18.233/5A pozu birim fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
18.233/5A Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması.
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 0,70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhaların (EN AW 3003 Al-Mn1Cu) birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, aşıklara tespiti, pop perçinlerle perçinlenmesi, aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konması, enine boyuna binilerle trifon rondela altı ve perçin deliklerinin silikonlanması, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 0,70 mm kalınlıkta trapezoidal alüminyum levha ile çatı örtüsü yapılmasının 1m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :        
04.715/3A Trapozoidal alüminyum levhalar, EN AW 3003-ALMn1Cu kg 2,952 12,45 36,75
  (Zaiyatıyla)        
04.715/1 Alüminyum trifon takımı Adet 3 0,36 1,08
04.715/2 Alüminyum pop perçin Adet 4 0,03 0,12
04.530 Silikon esaslı 800 serisi macun kg 0,01 14,80 0,15
  İşçilik :        
01.032 Alüminyum ustası Saat 0,4 12,40 4,96
01.503 Çırak Saat 0,35 9,10 3,19
01.501 Düz işçi Saat 0,35 9,10 3,19
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 49,44
  Kâr  ve genel giderler % 25 12,36
  1 kârlı birim fiyatı       61,79