18.193 pozu 2021 yılı birim fiyatı

28 Temmuz 2021 Yazarı birimfiyatim.com 0

18.193 pozu 2021 yılı birim fiyatı

18.193Her türlü dış sıva sökülmesi. 22,62 TL

 

18.193 pozu 2021 yılı birim fiyatı 22,62 TL’dir.

18.193 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

Her türlü dış sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması, inşaat yerindeki yükleme, ya­tay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü dış sıva sökülmesinin 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen dış sıva yerinde ölçülerek hesaplanır.
NOT : 1) Sökülen yere dış sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir.
2) Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz.