18.193 Her türlü dış sıva sökülmesi pozu birim fiyatı 2022

25 Haziran 2019 Yazarı birimfiyatim.com 2

18.193 Her türlü dış sıva sökülmesi pozu birim fiyatı 2022

18.193 Her türlü dış sıva söküm pozu birim fiyatı 2022 Yılı

Poz no 18.193Her türlü dış sıva sökülmesi.2022 yılı Fiyatı 34,38TL
Pozun Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
Her türlü dış sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması, inşaat yerindeki yükleme, ya­tay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü dış sıva sökülmesinin 1 m² fiyatı: 34,38 TL
ÖLÇÜ : Sökülen dış sıva yerinde ölçülerek hesaplanır.
NOT : 1) Sökülen yere dış sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir.
2) Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz.