18.186 Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması poz fiyatı

25 Haziran 2019 0 Yazar: wpntr

18.186 Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması poz fiyatı

Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 yılı pozu

77.100.100618.186Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması.kg0,72 TL

 

KGM/18.186 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması ve İdarece gösterilecek yerde istif edilmesi. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin; ayrılması, harçtan temizlenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması ve İdarece gösterilecek yerde istif edilmesi ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Yıkımdan çıkan demirlerin nihai ortalama 100 m’den fazla mesafeye taşınması. Ölçü : Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin kilogram cinsinden ağırlığıdır. Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.186 daki “Demirli Beton İnşaatın Yıkılmasından Çıkan Demirlerin Ayrılması” kg birim fiyatı üzerinden yapılır.
18.186 Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması poz fiyatı