15.341.1001 pozunun 2023 birim fiyatı

31 Ocak 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

15.341.1001 pozunun 2023 birim fiyatı

15.341.1001 pozunun 2023 birim fiyatı 256,59 TL’dir. Pozun tanımı ve bilgileri şu şekildedir:

Poz no 15.341.10015 cm kalınlıkta Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)2023 Birim Fiyatı 256,59 TL

Pozun yapım şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 5 cm kalınlıkta, expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin ve fileli PVC köşe profilerinin köşe dönüşlerine yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 256,59 TL.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:
1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.
3) Dış cephe ısı yalıtım sistemleri TS EN 13499 sistem standadında veya ETAG 004 de belirtilen kırıterlere uygun olmalıdır.