14.018 pozu birim fiyatı dolguyu elle tokmaklayarak sıkıştırma

14.018 pozu birim fiyatı dolguyu elle tokmaklayarak sıkıştırma

Nisan 9, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

toprak sıkıştırma

14.018 pozu birim fiyatı dolguyu elle tokmaklayarak sıkıştırma

14.018 15.115.1213 Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması 2020 Yılı Fiyatı 17,98TL 

Pozun 2020 yılı birim fiyatı 17,98 TL’dir.15.115.1213

14.018 Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması 2018 Yılı Fiyatı 12,20 ₺

14.018 Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması m³ 12,20 TL’dir.

14.018 pozu 2018 birim fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
14.018 Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Dolguya gelmiş, serilmiş ve dolgu yapılmasına uygun kazı malzemesinin asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılarak el ile tabaka tabaka sıkıştırılması ve sulanması için her türlü araç ve gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, sıkıştırılmış dolgunun 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: Sıkıştırılmış hacim hesaplanır.

NOT:1) Sömeller arasına serilen kazının sıkıştırılmasında uygulanır.

2) Bina çevresi , saha dolgusu , kanal dolguları,ihata ve istinat duvar arkaları ve benzeri yerlerde uygulanmaz.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
04.031 Su 0,1 6,62 0,66
01.501 Düz işçi Saat 1 9,10 9,10
  Dolgunun tabaka tabaka tokmaklanıp sıkıştırılması.      
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 9,76
Kâr  ve genel giderler % 25 2,44
1 kârlı birim fiyatı       12,20