14.004 pozu 2018 birim fiyatı-teknik tarifi-fiyat analizi-el ile kazı

14.004 pozu 2018 birim fiyatı-teknik tarifi-fiyat analizi-el ile kazı

Nisan 12, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

el ile derin kazı

14.004 pozu 2018 birim fiyatı-teknik tarifi-fiyat analizi-el ile kazı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı birim fiyatlar kitabından;

14.004 El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m3 büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 42,66 ₺

14.004El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m3 büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) m³ fiyatı 42,66 ₺’dir.

14.004 pozunun teknik tarifi ve fiyat analizi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
14.004 El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m3 büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)

Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç)1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:1)Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde)veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayını alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

2)Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun “makine ile kazı birim fiyatı”, ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.

a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³den az olduğu takdirde, kazının;el ile yapılan miktarı için “el ile kazı birim fiyatı”, makine ile yapılan miktarı için ise “makine ile kazı birim fiyatı” uygulanır.

Poz No Girdiler Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
01.501 Düz işçi Saat 2,5 9,10 22,75
  Kazılması        
01.501 Düz işçi Saat 1 9,10 9,10
  Taşıtlara yükleme ve boşaltma veya 4 m. ye kadar atılması        
01.501 Düz işçi Saat 0,25 9,10 2,28
  Serilmesi ve düzeltilmesi boşlukların doldurulması        
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 34,13
  Kâr  ve genel giderler % 25 8,53
  1 kârlı birim fiyatı       42,66